2013, ഒക്‌ടോബർ 11, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പോത്തിന്റെ വളര്‍ച്ച

പത്ത്. കെ. ക്ലാസില്‍ ഗണിതാധ്യാപകന്‍ ത്രികോണമിതി എടുത്തുകഴിഞ്ഞപ്പോള്‍, പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സ്കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചെയ്യാന്‍ കുട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിന് ആദ്യമായി ഓരോ കുട്ടിയും അവരവരുടെ ഉയരം അളന്ന് കണ്ടു പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വീട്ടിലെത്തിയ രാമു നീളമളക്കാനുള്ള നാടയുമെടുത്ത് പറമ്പില്‍ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പോത്തിനടുത്തേക്ക് നടന്നു; പോത്തിന്റെ ഉയരമളക്കാന്‍. നിന്റെ മകന്‍ പോത്തുപോലെ വളര്‍ന്നെന്ന് അഛന്‍ അമ്മയോട് പറയുന്നത് അവനപ്പോഴും കേള്‍ക്കാമായിരുന്നു.